Onderwijsinstellingen

Komen buitenlandse studenten naar een Nederlandse onderwijsinstelling? Gaan Nederlandse studenten naar het buitenland om een Master te behalen, onderzoek te doen of stage te lopen? InsureToStudy heeft de juiste verzekering!

  • Iedere onderwijsinstelling krijgt een zeer ervaren InsureToStudy contactpersoon.
  • Collectief aanvragen is eenvoudig en snel, op de dag van aanvragen wordt direct een bevestiging per mail gezonden.
  • Binnen 2 werkdagen zijn de originele InsureToStudy verzekeringspolissen op het opgegeven adres.
  • De aanvragen worden gedaan middels een Excel bestand.
  • Op verzoek kunnen de verzekeringspolissen i.v.m. versnelde visa aanvragen direct per mail worden verzonden.
  • Tussentijdse wijzigingen worden direct verwerkt.
  • Schadebehandeling vindt plaats binnen 4 werkdagen, urgente betalingen worden direct uitgevoerd.
  • Voor medewerkers van onderwijsinstellingen die op reis gaan voor vakonderzoek, een uitwisselings- of trainingsprogramma of congresbezoek heeft InsureToStudy ook de juiste verzekering.
  • Komen er buitenlandse onderwijs medewerkers naar Nederland? InsureToStudy heeft ook voor deze medewerkers de juiste verzekering.
  • InsureToStudy geeft, op verzoek, een presentatie voor de buitenlandse studenten, zodat zij goed zijn geïnformeerd over hun InsureToStudy verzekering gedurende hun verblijf in Nederland.

Contact?

Email: [email protected]
Tel: 070 2051860